Nodejs Notları-2(tcp server oluşturma)

2 Şubat 2015
Posted by Çağatay Yıldız
4979 Views

Bu yazımızda nodejs kullanarak tcp server oluşturacağız. TCP server oluştururken nodejs kütüphanesinde bulunan net.js scriptinden faydalanacağız. Öncelikle server.js isimli bir javascript dosyası oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz dosya şu şekilde

var net = require('net');

var server = net.createServer(function (socket) {

  console.log("Connection from " + socket.remoteAddress);
  socket.end("Hello World\n" );

});

server.listen(7000, "localhost");

console.log("TCP server listening on port 7000 at localhost.");


Require anahtar kelimesiyle nodejs kütüphanesinde tanımlı olan net.js dosyamızı net isimli javascript objemize atadık. Kütüphanede bulunan createServer metodundan yararlanarak server ı oluşturduk. Buradaki socket objesindeki remoteAdress bize lokal bağlanıtımız olan 127.0.0.1 i vermektedir. socket i kapatırken ekrana Hello World textini yazdırmış olduk. Bu tcp server için 7000 portunu server.listen metodu yardımıyla kullanıyoruz. Http server oluştururken yaptığımız gibi burada da console ekranına bir mesaj yazdırdık. Şimdi kod bloğumuzu nodejs command promp yardımıyla çalıştıralım.

nodejstcp

node anahtar kelimesiyle server.js dosyamı tetiklediğimde tcp serverımı çalıştırdım. Server a talepte bulunduğumda ise karşıma gelen ekran görüntüsü şu şekilde

nodejstcp2

Bu şekilde nodejs ile basit bir tcp server oluşturmuş olduk. Oluşturduğumuz tcp serverdan ekrana socket.end metodu sayesinde “Hello World” yazdırdık.