MVC Site Dili Türkçeleştirme

17 Ağustos 2018
Posted by Çağatay Yıldız
3218 Views

Ofisimizde uzaktaki bir serverda yaşadığımız dil sorunuyla ilgili genç yazılımcı Samet arkadaşımız global.asax dosyasında ufak bir değişiklik yaptı ve bu sayede datetime metotlarımıza nefes aldırdı. Ben de onu kıramadım kod bloğunu buradan paylaşmak istedim. Global asax a yazdığımız kod bloğu şu şekilde,

      #region WebsiteDili

      CultureInfo ci = new CultureInfo("tr");
      CultureInfo.DefaultThreadCurrentCulture = ci;
      CultureInfo.DefaultThreadCurrentUICulture = ci;

      Thread.CurrentThread.CurrentCulture = ci;
      Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci;
      
      #endregion

Genç yazılımcı tüm arkadaşlarımıza selamlar 🙂