JavaScript ile OOP –2

6 Şubat 2014
Posted by Çağatay Yıldız
2986 Views

Java script ile OOP yazı dizimize devam ediyoruz. OOP prensiplerini ve bu prensipler doğultusunda kullanılan yöntemleri js kullanarak uygulayacağız. Öncelikle objemize constructor(yapıcı) metot nasıl tanımlarız ona göz atalım.

Bir ninja objesi oluşturuyoruz ve bu obje içerisine ninja nın adını alıp bu adı ekrana yansıtmakta.

<script>
  function Ninja(ad) {
    alert(ad + " oyuna girdi")
    }

  ninja1 = new Ninja("donatello")
</script>

Görüldüğü gibi Ninja objesinden instance aldığımızda içerisine bir değer atadık. Objemiz bu değeri alıp başka bir değerle toplayıp ekrana yansıttı. Dilersek dışarıdan aldığımız değeri kendi oluşturduğumuz özelliğe atayıp işlem yapabiliriz. Aşağıdaki örnekte birden fazla değer alan bir constructor metodu içerisinde kendi değişkenine değer atamaktadır.

<script>
  function Ninja(ad, kilic) {
    this.isim = ad;
    this.kilictur = kilic;
    alert(ad + " oyuna girdi" + "Ninjanın kılıcı " + kilic)
    }

  ninja1 = new Ninja("donatello","hattori hanzo")
</script>

Yukarıdaki örnekte oluşturduğumuz ninja1 değişkenine atadığımız değeri dilersek sonradan kullanabiliriz. Örnek için

<script>
alert(ninja1.isim)
</script>

dediğimizde önceden yolladığımız donatello ismi ekrana yansıyacaktır. Oluşturduğmuz objenin constructor metodunun aldığı değerleri aşağıda kullandığımız metotla daha sonra değiştirebiliriz.

<script>
ninja1.constructor("rafael", "katana") 
</script>

Gelelim javascriptte metot tanımlamalarına. İşlem oldukça basit.

<script>
  Ninja.prototype.Merhaba = function ()
  {
    
    alert("Merhaba ben " + ninja1.isim )
  }
  ninja1.Merhaba()
</script>

Görüldüğü gibi önce oluşturduğumuz objenin prototype ına fonksiyonumuzu ekleyip sonra tanımlıyoruz. Daha sonra instance aldığımız isimle metodumuzu çağırıyoruz.