Entity Framework Lambda Expression Üzerinden Sorgulamak

16 Eylül 2014
Posted by Çağatay Yıldız
20334 Views

Bu yazımızda Entity Framework aracılığıyla Lambda expression kullanarak oldukça esnek ve kolay sorgular yazacağız. günümüz yazılım dünyasında database programcılığı dış katmana itildikçe orm ler ve bu orm ler üzerinden sorgu yazdığımız teknolojiler oldukça önem kazanmakta. Entity Framework teknolojisinin çok hızlı gelişmesiyle ve Lamda expression objeler üzerindeki esnek hakimiyeti sayesinde oldukça kolay anlaşılır sorgular objeler üzerinde yazılmaya başladı. Sanıldığının aksine bu sorgular iyi bir EF konfigirasyonu ile(include kullanımı vb) performans kaybını çok aza indirmektedirler.
Yazacağımız sorgularda Northwind db sini kullanacağız. Sorgular ve açıklamaları şu şekildedir.

      //db deki product tablomdaki tüm verileri listeye ata
      List<Product> plist = db.Products.ToList();

      //ürünleri isme göre listele ve listeme ata
      List<Product> plist2 = db.Products.OrderBy(p => p.ProductName).ToList();

      //ürünleri isme göre tersten listele
      List<Product> plist3 = db.Products.OrderByDescending(p => p.ProductName).ToList();

      //ürünleri tersten listele ve ilk 5 ürünü yakalayıp listeme ata
      List<Product> plist4 = db.Products.OrderByDescending(p => p.ProductName).Take(5).ToList();

      //id si 5 olan ürün yakala
      Product prdc = db.Products.FirstOrDefault(p => p.ProductID == 5);

      //id si 3 olan ürünün ADINI ver
      string ad = db.Products.FirstOrDefault(p => p.ProductID == 3).ProductName;

      //Kategori ID si 5 olan ürünlerin listesi
      List<Product> plist5 = db.Products.Where(p => p.CategoryID == 5).ToList();

      //Kategori ID si 3 ve Supplier ID si 2 olan ürünleri isme göre sırala ilk 5 imi al
      List<Product> plist6 = db.Products.Where(p => p.CategoryID == 3 && p.SupplierID == 2).OrderBy(p => p.ProductName).Take(5).ToList();

      //productname a harfi geçen ürünlerin listesi
      List<Product> plist7 = db.Products.Where(p => p.ProductName.Contains("a")).ToList();

      //product name a harfi ile BAŞLAYAN ürünlerin listesi
      List<Product> plist8 = db.Products.Where(p => p.ProductName.StartsWith("a")).ToList();

      //productname a harfi ile BİTEN ürünlerin listesi
      List<Product> plist9 = db.Products.Where(p => p.ProductName.EndsWith("a")).ToList();

      //Kategori Var Mi
      bool VarMi = db.Categories.Any();

      //Kategori IDsi 5 olan kategori var mı_
      bool VarMi2 = db.Category.Any(c => c.CategoryID == 5);

      //İsminde 'ha' içeren ürün var mı? Küçük veya büyük harf farketmez
      bool VarMi3 = db.Product.Any(p => p.ProductName.Contains("ha"));

      //Ürün dizisine atar
      Product[] pdizi = db.Products.ToArray();

      //ürün sayısı
      int adet = db.Products.Count();

      //product tablomdaki QuantityPerUnit sayısı(tabloda bu kolon eğer null ise toplama eklenmeyecektir)
      int adet2 = db.Products.Count(p => p.QuantityPerUnit != null);      //product tablomdaki ürün fiyatlarımın toplamı
      decimal? toplamfiyat = db.Products.Sum(p => p.UnitPrice);

      //en pahalı ürünüm
      decimal? pahaliurun = db.Products.Max(a => a.UnitPrice);

      //isme göre sıraladığında ilk 5 ürünü atla kalan ürünleri listele
      List<Product> plist10 = db.Products.OrderBy(p => p.ProductName).Skip(5).ToList();

      //isme göre sıraladığında ilk 5 ürünü atla 10 ürünü listele
      List<Product> plist11 = db.Products.OrderBy(p => p.ProductName).Skip(5).Take(10).ToList();


      //order tablosundaki shipcountry kolonuna distinct uygular(sql karşılığı "select distinct o.ShipCountry //from Orders o")
      List<string> countrylist = db.Orders.Select(a => a.ShipCountry).Distinct().ToList();

      //product tablosundaki primary key alanındaki değere eşdeğer product getirir(5 numaralı ProductID //değerini getirir)
      Product prdct = db.Products.Find(5);