ASP.Net MVC SSL Yönlendirme

14 Mart 2017
Posted by Çağatay Yıldız
10002 Views

Bu kısa notumuzda SSL kurulum sonrası mevcut bir ASP.Net MVC projesinin web.cofig ayarlarını değiştirerek kurulan ssl e yönlendirme yapacağız. Web.config yapılan bu değişiklik sayesinde SSL üzerinden redirect işlemini gerçekleştirecek.

  <rewrite>
   <rules>
    <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
     <match url="(.*)" />
     <conditions>
      <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
     </conditions>
     <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
    </rule>
   </rules>
  </rewrite>

web.config de system.webServer tagleri arasına rewrite tagimizi açtık. Bu tag içerisine tanımladığımız kurallar (rule) IIS üzerinde değişikliği yapacak. (Bu kod bloğu IIS 7.5 ve üzeri için geçerli) Ayrıca dilerseniz IIS üzerinden de manuel bu değişikliği yapabilirisiniz. rules tag i içerisine tanımladığım bir kuralda gelen bütün isteklere https ekleyip yönlendirme yapıyoruz. Sadece ana domain için değil iç sayfalara da talepte bulunduğunuzda https bloğuyla beraber isteğe dönüş yapılacak. Match in url attribute içerisindeki “*” işareti tüm isteklere yanıt anlamına gelmektedir.