Html İçinde ASP.NET Kod Yazımı-2 If-Else Örneği

23 Nisan 2013
Posted by Çağatay Yıldız
9796 Views

Bir önceki yazımızda repeater isimli nesnemiziz datasource özelliğini html kısmından çağırdığımız kod ile çalıştırmış ve bu şekilde içerisini doldurmuştuk. Gelelim html kısmında if else gibi yapıların kullanılmasına ve bu yapıların bize sağladığı kimi avantajlara.
Html kısmında yapı gereği bazı html kısımların veri durumuna göre atlanmasını isteyebiliriz. Dilersek bunu js ile de yapabiliriz. Bazı durumlarda kimi yapıların visible özelliğini false yapıp da bunu yapmak mümkün. Fakat kod tarafına yollayacağımız bir data ve bu datanın database sorgusuna göre bir değer döndürüp bunu kendi koşul bloklarımızda kullanmak istersek durum biraz daha farklı. Örneğin dil yapısına göre Türkçe veya İngilizce gelecek 2 html bloğumuz olsun ve bu bloklar gelen değerlere göre okunsun.Hemen htlm kod kısmındaki kodu inceleyelim

                      <%if (currentCulture.Equals("tr-TR"))
                       {%>
                     <div id="tr"> </div>
                        <%
                       }
                       else
                       {%>
                        <div id="en"></div>
                       }%>

Yukarıda görüldüğü gibi if bloğunun içerisinde CurrentCulture kontorl ediyor ve eğer “tr-TR” ye eşit ise id si tr olan kısma giriyor değilse id değeri en olan div okunuyor. Bu if ve else bloklarının içerisine ve onları kapsayacak şekilde dışarısına da dilersek daha kombine kod yazımlarını da yerleştirebiliriz(Listview, repeater vb.)
Kod tarafında verimizin tanımı şu şekilde

  public partial class Basket : System.Web.UI.Page
  {    
    public string currentCulture { get; set; }

Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu değeri hemen classımızı içerisinde tanımlamamız gerektiğidir. Daha sonra bu değere istediğimiz değeri atayabilir ve html kısmında dilediğimiz gibi bir koşulun içerisine yerleştirebiliriz.